VIII Арбітражна школа

УВАГА! У зв'язку з поширенням вірусної інфекції COVID-19, VIII Арбітражна школа, що мала відбутися 1 - 5 травня, переноситься на 21 - 25 серпня 2020. Доповідачі та модератори, які поділяться своїм досвідом, будуть оголошені згодом. Слідкуйте за новинами Української Арбітражної Асоціації.

Українська Арбітражна Асоціація запрошує всіх бажаючих поглибити свої знання у сфері міжнародного арбітражу взяти участь у VIIІ Арбітражній школі, яка буде проходити в Києві 21 - 25 серпня 2020 року в офісах провідних українських та міжнародних юридичних фірм.

Арбітражна Школа - щорічна платформа, яка збирає студентів і лекторів з різних країн і створена для того, щоб досвідчені юристи, що спеціалізуються в міжнародному комерційному арбітражі, могли поділитися досвідом та знаннями з учасниками школи.

Інтенсивна п'ятиденна програма складатиметься із загальних і спеціалізованих курсів з арбітражу. Навчання буде проводитися у формі лекцій, інтерактивних практичних занять і mock case. Викладачами школи виступлять іноземні та українські експерти в галузі міжнародного арбітражу. Робоча мова - англійська. Кількість учасників обмежена до 30 осіб.

Участь в Арбітражній школі може бути корисною для українських та іноземних студентів, аспірантів, а також юристів, які бажають вдосконалити свої знання в сфері міжнародного арбітражу.

Кандидати повинні надіслати свою заявку та есе англійською мовою (до 1000 слів) на тему «Arbitration agreement in electronic form: challenges and opportunities» на secretariat@arbitration.kiev.ua , вказавши в темі листа: «Арбітражна школа 2020» .

Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня 2020 року.

Реєстраційний внесок для всіх учасників школи: 200 грн*.

*Навчання у Школі безкоштовне. Внесок використовується для організації кава-пауз. Витрати на дорогу, проживання та харчування несуть учасники.

Вимоги до есе

До розгляду приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи, написані англійською мовою (Standard Written English), які відповідають темі школи, є дослідницькими за своїм характером, відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок, відповідають вимогам до оформлення наукових робіт.

Вимоги до оформлення роботи:

  1. Робота надсилається у форматі MS Word
  2. Шрифт Times New Roman; розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5.
  3. Поля сторінок: зліва - 3 см, праворуч - 1.5 см, зверху та знизу сторінки - 2 см.
  4. Загальний обсяг конкурсної роботи: до 10 сторінок А4 (без урахування титульного аркуша і списку використаної літератури).
  5. Робота повинна мати назву, список використаної літератури, містити вступ, висновки, а також єдиний стиль написання, відповідний для цільової аудиторії (фахівців у сфері міжнародного арбітражу).
  6. Список використаних джерел та літератури оформляється в алфавітному порядку і розміщується в кінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, друга цифра - сторінку посилання, цифри між собою відокремлюються крапкою з комою.

Роботи, що не відповідають вимогам оформлення, можуть не бути розглянуті комісією, про що буде повідомлено учаснику, який надіслав таку роботу.

---

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь до нас.

Контактні особи:

Олена Перепелинська, Президент УАА та Сергій Уваров, Генеральний секретар УАА: secretariat@arbitration.kiev.ua

 

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів