Членство

Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.

Кандидатами у члени Асоціації можуть бути фізичні особи, які здобувають юридичну освіту за юридичними спеціальностями та цікавляться питаннями арбітражу.

Заява на вступ

Права и обов’язки

Члени Асоціації мають серед іншого такі права:

 • брати участь у роботі керівних органів Асоціації;
 • обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації та її органів та структурних підрозділів;
 • брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
 • ініціювати організацію семінарів, тренінгів, інших заходів в рамках бюджету Асоціації;
 • мати доступ до баз даних з різних питань арбітражу, створених Асоціацією;
 • використовувати символіку Асоціації як доказ своєї належності до неї.

Члени Асоціації несуть серед іншого такі обов’язки:

 • виконувати рішення керівних органів Асоціації;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації та сприяти реалізації її мети;
 • співпрацювати з Асоціацією з усіх питань, які стосуються виконання завдань Асоціації;
 • сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;
 • дотримуватися принципів професійної етики.

Переваги членства в УАА:

 • Можливість розміщувати публікації на сайті УАА
 • Право розміщувати профайл
 • Знижки на заходи партнерів УАА

 

Вступити до Української Арбітражної Асоціації

Прийняття та вибуття членів Асоціації здійснюється за рішенням Президента на підставі письмової заяви. Член Асоціації вважається прийнятим з дня прийняття рішення з цього приводу Президентом та сплатою заявником вступного та членського внесків.

  Для осіб з вищою юридичною освітою Для студентів-правників (кандидати у члени)
Розмір вступного внеску, грн 200 100
Розмір щорічного внеску без публікації персональних даних на веб-сайті Асоціації, грн 1500 500
Розмір щорічного внеску з публікацією персональних даних на веб-сайті Асоціації, грн 3000 2000
Громадяни інших країн сплачують внески в доларах США
внески сплачуються в доларах США по курсу на день сплати внеску

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

VII Міжнародні арбітражні читання пам'яті академіка І.Г. Побірченка

Заходи