Членство

Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.

Кандидатами у члени Асоціації можуть бути фізичні особи, які здобувають юридичну освіту за юридичними спеціальностями та цікавляться питаннями арбітражу.

Заява на вступ

Права и обов’язки

Члени Асоціації мають серед іншого такі права:

 • брати участь у роботі керівних органів Асоціації;
 • обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації та її органів та структурних підрозділів;
 • брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
 • ініціювати організацію семінарів, тренінгів, інших заходів в рамках бюджету Асоціації;
 • мати доступ до баз даних з різних питань арбітражу, створених Асоціацією;
 • використовувати символіку Асоціації як доказ своєї належності до неї.

Члени Асоціації несуть серед іншого такі обов’язки:

 • виконувати рішення керівних органів Асоціації;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації та сприяти реалізації її мети;
 • співпрацювати з Асоціацією з усіх питань, які стосуються виконання завдань Асоціації;
 • сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;
 • дотримуватися принципів професійної етики.

Переваги членства в УАА:

 • Можливість розміщувати публікації на сайті УАА
 • Право розміщувати профайл
 • Знижки на заходи партнерів УАА

 

Вступити до Української Арбітражної Асоціації

Прийняття та вибуття членів Асоціації здійснюється за рішенням Президента на підставі письмової заяви. Член Асоціації вважається прийнятим з дня прийняття рішення з цього приводу Президентом та сплатою заявником вступного та членського внесків.

  Для осіб з вищою юридичною освітою Для студентів-правників (кандидати у члени)
Розмір вступного внеску, грн 200 100
Розмір щорічного внеску без публікації персональних даних на веб-сайті Асоціації, грн 1500 500
Розмір щорічного внеску з публікацією персональних даних на веб-сайті Асоціації, грн 3000 2000
Громадяни інших країн сплачують внески в євро або доларах США
внески сплачуються в євро або доларах США по курсу на день сплати внеску

 

 

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів