Органи УАА

 Загальні збори

Загальні збори членів Асоціації є вищим керівним органом Асоціації та мають право вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Асоціації.

 Правління

Правління є постійно діючим керівним органом Асоціації, складається з щонайменш трьох, але не більше дев’яти осіб і приймає рішення з усіх питань, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Президента.

Президент

Президент керує діяльністю Асоціації. Він обирається Загальними зборами строком на чотири роки і є вищою посадовою особою Асоціації. З метою підвищення ефективності управління Асоціацією, Президент з числа членів Правління може обирати заступників (Віце-Президентів).

 

 • Олена Перепелинська

  Олена Перепелинська - партнер, голова арбітражної практики в СНД міжнародної юридичної фірми INTEGRITES, дійсний член англійського Королівського інституту арбітрів (FCIArb).

 
Генеральний секретар
 

Сергій Уваров – радник практики Вирішення транскордонних спорів в міжнародній юридичній фірмі INTEGRITES 

 
 
До Правління Асоціації входять:
 
 • Анна Гіяр Сажко
 • Олександр Друг
 • Артем Дудко
 • Марія Костицька
 •  
 • Маркіян Мальський

  Маркіян Мальський – партнер юридичної фірми Arzinger, керівник практики альтернативного врегулювання спорів, керівник Західноукраїнської філії, к.ю.н, адвокат.

 •  

  Ярослав Петров

  Ярослав Петров – партнер ЮФ «Астерс», спеціалізується на врегулюванні спорів та питаннях у галузі енергетики

 •  
   
 • Володимир Хвалєй

  Володимир Хвалєй – очолює групу практики вирішення спорів на території СНД Baker & McKenzie в Москві. Віце-президент Міжнародного Арбітражного суду ICC, член Президії Міжнародного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Білорусії, голова Арбітражної комісії МТП в Росії.

   
 • Олександр Храпуцький
   
 •  

Ревізор

Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації здійснює Ревізор.

 

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

VII Арбітражна школа

конкурс письмових робіт

Заходи