Робочі групи

Робоча група І - з розроблення проекту закону про внесення змін до ряду законодавчих актів України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду

Робоча група І займається питаннями вдосконалення діючого законодавства України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду, що сприятиме подальшому їх розвитку в Україні, формуванню проарбітражної практики державних судів, яка підтримує ці альтернативні способи розгляду спорів, та створенню позитивного іміджу України як юрисдикції, дружньої до арбітражу. 

Етап 1
Протягом першого етапу Робоча група І підготувала проект змін до законодавства України в сфері реалізації державними судами функцій контролю щодо міжнародного арбітражу, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням

Етап 2
Під час другого етапу Група розробила положення, покликані заповнити наявні прогалини у законодавчому регулюванні судової підтримки міжнародного комерційного арбітражу. Докладніше можна ознайомитись ТУТ

Етап 3
Протягом третього етапу, група займалась розробкою змін до положень проектів ГПК та ЦПК, що стосуються правил арбітрабільності, деяких питань судового сприяння міжнародному арбітражу, зокрема, вжиття судом заходів забезпечення позову та надання сприяння в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, виконання судами арбітражних угод, а також окремих питань оспорювання арбітражних рішень. В подальшому, напрацьовання групи лягли в основу законопроекту, а також увійшли до проекту змін ГПК та ЦПК України в рамках судової реформи. 

Багато змін, запропонованих Асоціацією за напрацюваннями цієї робочої групи протягом цього та попереднії етапів роботи, увійшли до чинного ГПК та ЦПК України.

Коментарі, питання та пропозиції щодо роботи групи можна надсилати координатору Робочої групи І – Олені Перепелинській (olena.perepelynska@integrites.com)

Результати роботи Робочої групи І:

1. Робоча Група І завершила перший етап роботи по розробленню проекту змін до деяких законодавчих актів України 
2. Розроблено проект змін до законодавчих актів України щодо судової підтримки арбітражу
3. УАА подала до Ради з питань судової реформи свої коментарі та пропозиції щодо проектів процесуальних кодексів у питаннях, що стосуються міжнародного арбітражу
3. Обговорення законопроекту №6232
4. Подано коментарі та пропозиції УАА щодо проекту Закону №6540 в частині регулювання третейського судочинства

 

Робоча група ІІ -  з розвитку арбітражу ad hoc в  Україні

Робоча група ІІ займається питаннями створення практичних умов для сприяння та розвитку в Україні арбітражу ad hoc, зокрема, популяризацією процедури ad hoc та роз'ясненням, коли застосування такої процедури може бути ефективним, розробкою відповідних правил і процедур, запровадженням світових стандартів поведінки учасників арбітражного процесу, а також правил виявлення та усунення конфлікту інтересів в рамках процедури арбітража ad hoc, розробкою правил етики та відповідальності учасників арбітражного процесу, перш за все арбітрами, а також створенням інформаційних ресурсів для забезпечення ефективного вирішення спорів в арбітражі ad hoc. В рамках своєї роботи група має намір також тісно співпрацювати з питань запровадженням програм підготовки та підвищення кваліфікації осіб, зацікавлених у реалізації їх професійних знань в якості арбітрів.

Етап 1 
В рамках роботи з розроблення Правил сприяння проведенню в Україні арбітражу ad hoc у випадках погодження УАА в якості компетентного органу, під час першого етапу, Робоча група ІІ  розробила проект Положення про Комітет з призначення арбітрів УАА, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням, та розпочала роботу з підготовки правил виконання зазначених функцій. Координатором першого етапу був Ігор Сюсель (Ihor.Siusel@bakermckenzie.com), Куратором - Тетяна Сліпачук (TSlipachuk@sk.ua)

Етап 2
Під час другого етапу основною метою роботи групи буде, безпосередньо, розробка Правил сприяння арбітражу ad hoc в Україні. 

Коментарі, питання та пропозиції щодо проекту можна надсилати координатору другого етапу роботи групи - Артему Дудко (artem.doudko@osborneclarke.com) та секретаріату УАА (secretariat@arbitration.kiev.ua)

 

Результати роботи Робочої групи ІІ:

1. Українська Арбітражна Асоціація опублікувала проект Положення про Комітет з Призначення Арбітрів УАА для публічного обговорення 

 

Робоча група ІІІ -  Amicus Curiae Brief

Метою Української Арбітражної Асоціації є і залишається сприяння в розробці державної політики щодо арбітражу та проведення досліджень практики застосування законодавства України в галузі арбітражу. Саме тому, Робоча група ІІІ є групою незалежних юристів, яка  постійно займається дослідженням в цій галузі. 

УВАГА! Ні Українська Арбітражна Асоціація, ні юристи, не мають жодної зацікавленості у результаті справ, які досліджують . Зокрема, кожен з юристів, що беруть участь у дослідженнях, підтверджують, що ані він/вона, ані юридична фірма, з якою вони пов’язані, не представляє та не представляла сторін будь-якої зі справ. Висновки, які готує Робоча група ІІІ, підготовлені виключно за власною ініціативою Української Арбітражної Асоціації. Ані сторони справ, ані їх представники не зверталися до Української Арбітражної Асоціації щодо цього питання. Українська Арбітражна Асоціація, в свою чергу не вступає в будь-які контакти зі сторонами справ чи їх представниками, під час досліджень.

Amicus Curiae Brief 1
Робочою групою УАА було підготовано та 24.04.2017 подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Amicus Curiae Brief щодо справи – Нібулон проти Райз. Із повним текстом можна ознайомитись тут

Amicus Curiae Brief 2
Робочою групою УАА було підготовано та 26.10.2017 подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Amicus Curiae Brief щодо справи – Ant Yapi проти ЛГ Електрoнікс Україна (АС № 271ут/2016).

Зазначена справа зачіпає важливі питання щодо відмови від права на заперечення (включаючи заперечення щодо дійсності арбітражної угоди та, відповідно, відсутності компетенції складу арбітражу) у разі, якщо відповідні заперечення не були своєчасно заявлені в арбітражному розгляді, а також щодо укладення арбітражної угоди шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов.

Висновок містить аналіз застосовних положень законодавства, наявної на даний момент практики українських судів, а також міжнародних академічних та практичних підходи до вирішення аналогічних питань.

Із повним текстом можна ознайомитись тут

 

Робоча група ІV - Переклад матеріалів Рекомендацій МАЮ

Дана група сприяє розповсюдженню інформації про будь-які оновлення, зміни та нові підходи у сфері арбітражу та працює для того, щоб зробити їх доступними для україномовної аудиторії.

З перекладами групи ви можете ознайомитись нижче:

1. За підтримки Української Арбітражної Асоціації підготовлено офіційний переклад Рекомендацій МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі від 29.05.2010
2. За підтримки Української Арбітражної Асоціації підготовлено офіційний переклад Рекомендацій МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі від 25.05.2013

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

VII Арбітражна школа

конкурс письмових робіт