Робочі групи

Робоча група І - з розроблення проекту закону про внесення змін до ряду законодавчих актів України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду

Робоча група І займається питаннями вдосконалення діючого законодавства України у сфері міжнародного арбітражу та третейського розгляду, що сприятиме подальшому їх розвитку в Україні, формуванню проарбітражної практики державних судів, яка підтримує ці альтернативні способи розгляду спорів, та створенню позитивного іміджу України як юрисдикції, дружньої до арбітражу.

Робоча група І підготувала проект змін до законодавства України в сфері реалізації державними судами функцій контролю щодо міжнародного арбітражу, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням. Коментарі, питання та пропозиції щодо проекту можна надсилати координатору Робочої групи І.

В найближчі плани Робочої групи I входить розроблення положень, покликаних заповнити наявні прогалини у законодавчому регулюванні таких питань як порядок застосування та види запобіжних заходів в підтримку третейського розгляду та міжнародного арбітражу, порядок надання державними судами іншої підтримки арбітражу.

Координатор Робочої групи І – Олена Перепелинська (olena.perepelynska@integrites.com)

Робоча група ІІ -  з розвитку арбітражу ad hoc в  Україні

Робоча група ІІ займається питаннями створення практичних умов для сприяння та розвитку в Україні арбітражу ad hoc, зокрема, популяризацією процедури ad hoc та роз'ясненням, коли застосування такої процедури може бути ефективним, розробкою відповідних правил і процедур, запровадженням світових стандартів поведінки учасників арбітражного процесу, а також правил виявлення та усунення конфлікту інтересів в рамках процедури арбітража ad hoc, розробкою правил етики та відповідальності учасників арбітражного процесу, перш за все арбітрами, а також створенням інформаційних ресурсів для забезпечення ефективного вирішення спорів в арбітражі ad hoc. В рамках своєї роботи група має намір також тісно співпрацювати з питань запровадженням програм підготовки та підвищення кваліфікації осіб, зацікавлених у реалізації їх професійних знань в якості арбітрів.

В рамках роботи з розроблення Правил сприяння проведенню в Україні арбітражу ad hoc у випадках погодження УАА в якості компетентного органу Робоча група ІІ розробила проект Положення про Комітет з призначення арбітрів УАА, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням, та розпочала роботу з підготовки правил виконання зазначених функцій. Коментарі, питання та пропозиції щодо проекту можна надсилати координатору  та куратору Робочої групи ІІ.

Координатор Робочої групи ІІ -  Ігор Сюсель (Ihor.Siusel@bakermckenzie.com),

Куратор Робочої групи ІІ – Тетяна Сліпачук (TSlipachuk@sk.ua).

 

Робоча Група І завершила перший етап роботи по розробленню проекту змін до деяких законодавчих актів України

Українська Арбітражна Асоціація опублікувала проект Положення про Комітет з Призначення Арбітрів УАА для публічного обговорення

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

VII Арбітражна школа

конкурс письмових робіт

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів