Українська Арбітражна Асоціація подала до Комітету ВРУ з питань правової політики свої пропозиції змін до законодавства

7 травня 2024 року Українська Арбітражна Асоціація подала до Комітету ВРУ з питань правової політики свої пропозиції змін до законодавства, які на думку арбітражної спільноти України, зроблять Україну кращим і привабливішим місцем арбітражу та покращать її інвестиційну привабливість, адже ширші можливості розгляду спорів в міжнародному арбітражі та ефективний судовий контроль і підтримка міжнародного арбітражу є важливими факторами для іноземних інвесторів при прийнятті ними рішень щодо здійснення інвестицій.

 

Серед запропонованих УАА змін:

 

  • Розширення кола спорів, що можуть бути передані на вирішення до міжнародного комерційного арбітражу;
  • Приведення тексту Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» у відповідність до Типового закону ЮНСІТРАЛ «Про міжнародний комерційни арбітраж» 1985 року та доповнення його певними положеннями із версії 2006 року (наприклад, щодо виконання судами заходів забезпечення позову, наданими арбітрами, а також щодо форми арбітражної угоди);
  • Заповнення прогалин у цивільному процесуальному законодавстві з питань судового контролю та судової підтримки міжнародному арбітражу;
  • Усунення прогалин та суперечностей у ЦПК та ГПК, що були виявлені в процесі їх застосування після реформи 2017 року;
  • Встановлення для арбітрів таких же гарантій конфіденційності, які вже встановлені для медіаторів та суддів;
  • Звільнення від доказування щодо обставин, встановлених резолютивною частиною рішення міжнародного комерційного арбітражу, щодо якого в Україні постановлено судове рішення про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, про визнання рішення міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягає примусовому виконанню, або про відмову в скасуванні такого рішення;
  • Заборона позовів до суду, єдиною вимогою яких є визнання арбітражної угоди недійсною, такою, що втратила чинність або не може бути виконана.

 

З текстом листа до Комітету ВРУ можна ознайомитись ТУТ. Пропозиції УАА щодо вдосконалення арбітражного законодавства України від 06.05.2024 року (порівняльна таблиця (з коментарями)) можна знайти за посиланням.

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів