Українська Арбітражна Асоціація переобрала Президента

25 листопада 2020 року, на Загальних Зборах Членів Української Арбітражної Асоціації (УАА) Олена Перепелинська (Партнер, Голова Арбітражної практики, INTEGRITES) була переобрана Президентом УАА.

Українська Арбітражна Асоціація заснована у вересні 2012 р. завдяки ініціативі українських і зарубіжних експертів у сфері арбітражу. Ключові цілі Асоціації включають, перш за все, просування України і, зокрема, Києва, як місця проведення арбітражного розгляду, сприяння та підтримка інтересу до міжнародного арбітражу, збільшення знань і обмін досвідом в сфері транскордонного вирішення спорів, а також розширення співпраці і комунікації між практикуючими юристами в сфері міжнародного арбітражу по всьому світу.

 

Президент УАА обирається кожні 4 роки серед членів Асоціації.

 

Президент УАА Олена Перепелинська є одним із засновників Асоціації та членом Правління УАА, обраним у 2012 і 2015 рр, та другим Президентом Асоціації, обраним у 2016 році.

 

Коментуючи свої плани щодо подальшого розвитку УАА, Олена зазначила:

 

“Я щиро переконана, що УАА відіграє та продовжуватиме відігравати центральну роль у розвитку та підтримці арбітражу в Україні, поширення інформації щодо арбітрів, здатних розглядати справи, пов’язані з Україною. Я також вірю, що Україна могла б стати більш дружньою до арбітражу юрисдикцією завдяки вдосконаленню законодавства, судової практики, освіти та навчанню різних груп українських юристів, як для роботи представником сторони, так і арбітром.”

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

academy

Заходи