VІ конкурс есе з міжнародного комерційного арбітражу

Відоим результати конкурсу! Якщо Вас цікавить арбітраж, Ви мрієте розвиватися в цій області і хочете заявити про себе як про перспективного фахівця, конкурс письмових робіт може стати чудовою нагодою реалізувати і, головне, показати Ваш потенціал.

Українська Арбітражна Асоціація запрошує студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України взяти участь у щорічному всеукраїнському конкурсі есе з міжнародного комерційного арбітражу.

Для ознайомлення з результатами, будь ласка, перейдіть за посиланням

Цього разу темою робіт буде: «How to make your home jurisdiction a better seat of arbitration?».

Мова: англійська

Термін прийняття робіт - до 15 січня до 31 січня 2019 року.

Результати будуть оголошені в березні 2019 року

Конкурсні роботи разом з анкетою учасника необхідно надіслати на адресу: secretariat@arbitration.kiev.ua, вказавши в темі листа: «Essay Competition 2019»

Конкурсні роботи будуть оцінюватися комісією з представників ГО «Українська Арбітражна Асоціація», до якої увійдуть досвідчені українські та іноземні арбітражні фахівці.

Нагороди для переможців Конкурсу:

I місце - учасник, який посів перше місце за результатами конкурсу отримує можливість пройти оплачуване стажування протягом одного місяця в провідній українській / міжнародній юридичній фірмі за напрямом «Вирішення спорів» і отримує грошову премію в розмірі 2,000 грн., А також право стати кандидатом в члени ГО «Українська Арбітражна Асоціація» без сплати вступного та щорічного внесків.

II місце - учасник, який посів друге місце за результатами конкурсу отримує можливість пройти безкоштовне стажування протягом одного місяця в провідній українській / міжнародній юридичній фірмі за напрямом «Вирішення спорів» і отримує грошову премію в розмірі 1,000 грн., А також право стати кандидатом в члени ГО «Українська Арбітражна Асоціація» без сплати вступного та щорічного внесків.

III місце - учасник, який посів третє місце за результатами конкурсу отримує в якості винагороди літературу з міжнародного комерційного арбітражу та право стати кандидатом в члени ГО «Українська Арбітражна Асоціація» без сплати вступного та щорічного внесків.

УВАГА! Переможці будуть нагороджуватись у м.Київ. Призи конкурсу не  можуть бути переслані поштою.

 Переможці Конкурсу можуть бути зараховані поза конкурсом при проведенні відбору учасників до зарахування на VІІ Арбітражну школу УАА, яка відбудеться 9-13 травня 2019 року.

Вимоги до есе

До розгляду конкурсної комісії приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи, написані англійською мовою (Standard Written English), які відповідають тематиці Конкурсу, є дослідницькими за своїм характером, відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок, відповідають вимогам до оформлення наукових робіт.

 1. Вимоги до оформлення роботи:
  1. Робота надсилається у форматі MS Word
  2. Шрифт Times New Roman; розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5.
  3. Поля сторінок: зліва - 3 см, праворуч - 1.5 см, зверху та знизу сторінки - 2 см.
  4. Загальний обсяг конкурсної роботи: до 10 сторінок А4 (без урахування титульного аркуша і списку використаної літератури).
  5. Робота повинна мати назву, список використаної літератури, містити вступ, висновки, а також єдиний стиль написання, відповідний для цільової аудиторії (фахівців у сфері міжнародного арбітражу).
  6. Список використаних джерел та літератури оформляється в алфавітному порядку і розміщується в кінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, друга цифра - сторінку посилання, цифри між собою відокремлюються крапкою з комою.
 2. Роботи, що не відповідають вимогам оформлення, можуть не бути розглянуті комісією, про що буде повідомлено учаснику конкурсу, надіслав таку роботу.

Критерії оцінювання

Робота буде оцінюватися Комісією за наступними критеріями:

 1. Ідея, описана в роботі.
 2. Виклад інформації і думок має бути чітким. Комісія буде звертати увагу на логічну послідовність викладу тексту - наявність вступу, висновків та загального розвитку ідеї.
 3. Стиль виконання есе. Написання будь-якої роботи вимагає дотримання певного стилю, який повинен відповідати цільовій аудиторії письмової роботи (фахівців у сфері міжнародного арбітражу).
 4. Помилки. Роботи, також, будуть перевірятись і оцінюватись на основі наявності в них помилок (граматичних, пунктуаційних, помилок в написанні слів, речень і т.д.)​
 5. Баланс між джерелами, на які посилається автор і його власними думками. Важливо щоб джерела, на які є посилання в роботі були використані правильно і не було розбіжності між думками автора роботи і автора джерела інформації. Роботи учасників, в яких виявлено плагіат, будуть дискваліфіковані.
 6. Форматування роботи. Оформлення роботи важливо для її загального сприйняття, тому, комісія, також, буде звертати увагу на те, як відформатований документ.

---

У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся, будь ласка, до нас.

Контактні особи:

Олена Перепелинська, Президент УАА, та Сергій Уваров, Генеральний секретар УАА: secretariat@arbitration.kiev.ua

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

uaa icc

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів