III МІЖНАРОДНІ АРБІТРАЖНІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА І.Г. ПОБІРЧЕНКА

13 листопада 2015 року Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України за сприянням Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) в приміщенні Торгово-промислової палати України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33) проводять ІІІ Міжнародні арбітражні читання пам'яті академіка І.Г. Побірченка

Враховуючи, що в 2015 році відзначається 35-річчя прийняття Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 рік), яка широко застосовується в міжнародній торгівлі, а також при розгляді зовнішньоекономічних спорів у міжнародному комерційному арбітражі, організатори Читань вирішили присвятити ІІІ Міжнародні арбітражні читання темі: Застосовуване право в міжнародному комерційному арбітражі. Практика застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, в рамках якої попередньо пропонується проведення трьох сесій та обговорення таких питань:

 1. Визначення процесуального та матеріального права в міжнародному комерційному арбітражі
  • способи визначення застосовуваного права при розгляді спорів в міжнародному арбітражі: доктрина автономії волі (lex voluntatis), концепції voie indirect та voie directe;
  • право, що застосовується до арбітражної процедури і арбітражної угоди;
  • право, що застосовується до визначення правосуб'єктності сторін арбітражного розгляду і доручень;
  • право, що застосовується до питань доказування (розподілу тягаря доказування і доказів);
  • особливості застосування ex aequo et bono або amiable compositeur;
  • застосування матеріального права декількох країн і концепція dépeçagе;
  • застосування Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів(Нью-Йорк, 1974 рік).
 2. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Нюанси правозастосування
  • сфера застосування Віденської конвенції;
  • виключення застосування Віденської конвенції: правозастосовча практика;
  • співвідношення Віденської конвенції та національного законодавства;
  • поняття істотного порушення договору, засоби правового захисту продавця і покупця, колізія з національним законодавством;
  • особливості визначення збитків за Віденською конвенцією, зокрема, у разі розірвання договору;
  • концепція номінальних збитків та її співвідношення з українським законодавством;
  • терміни у Віденській конвенції;
  • звільнення від відповідальності за Віденською конвенцією та національним законодавством;
  • наслідки застосування застережень Договірних держав при ратифікації Віденської конвенції.
 3. Імперативні норми в міжнародному комерційному арбітражі
  • зміст поняття «імперативні норми»;
  • обмеження вибору права імперативними нормами в міжнародному арбітражі;
  • імперативні норми і застосовуване право до арбітрабільності спорів;
  • імперативні норми і публічний порядок;
  • особливості застосування імперативних норм третіх держав у міжнародному арбітражі.

Пропозиції організаторів щодо змістовного наповнення сесій Читань жодним чином не обмежує право їх учасників виступити з іншим актуальним питанням у рамках заявленої теми.

Для виступів запрошуються науковці, арбітри і фахівці провідних арбітражних інститутів світу, судді судів загальної юрисдикції та господарських судів різних ланок, а також представники бізнесу, юридичних та адвокатських фірм.

Планується участь у Читаннях представників Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Регламент Читань надає широку можливість дискусії для всіх бажаючих.

Цільова аудиторія Читань:

 • адвокати,
 • юристи,
 • підприємці,
 • фахівці підприємств і організацій, які спеціалізуються у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного комерційного арбітражу,
 • представники судової влади,
 • науковці,
 • викладачі та студенти юридичних факультетів.

Робочі мови Читань - українськаросійська та англійська (із забезпеченням синхронного перекладу).

Для участі в Читаннях необхідно:

Заявки на участь у Читаннях приймаються до 1 листопада 2015 рокуа для бажаючих виступити з доповіддю - до 5 жовтня 2015 року із зазначенням теми доповіді та наданням, по можливості, тез доповіді.

З питань участі звертайтеся до Секретаріату МКАС при ТПП України (тел.: +380 44 270-51-87, 279-80-11).

Матеріали III Читань, за традицією, що склалася, будуть опубліковані.

 

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації. Детальніше

brochure

event

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів