Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 920/542/16

Інше


Виконання арбітражних угод


Постанова

Суд підтвердив принцип відокремленості (“severability”) арбітражного застереження, та продовження його дії після припинення основного договору (“surviving clause”)

Cуд послався на приписи частини 1 статті 16 ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”, відповідно до яких третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

Зазначеною нормою обумовлено принцип автономності арбітражного застереження, який полягає, зокрема, в тому, що арбітражне застереження не втрачає силу і після закінчення строку дії договору, який містить таке застереження”.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Анною Михальовою, AVELLUM

Членами Асоціації можуть бути фізичні дієздатні особи, що мають вищу юридичну освіту, є фахівцями у галузі міжнародного комерційного арбітражу чи мають професійний інтерес до практики міжнародного комерційного арбітражу та поділяють мету та завдання діяльності Асоціації.Детальніше

Database of Arbitrators

SAD

14 web

Заходи

Немає заходів у наступні 30 днів
Немає заходів у наступні 30 днів