Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 920/542/16

Other


Enforcement of arbitration agreements


Постанова

Суд підтвердив принцип відокремленості (“severability”) арбітражного застереження, та продовження його дії після припинення основного договору (“surviving clause”)

Cуд послався на приписи частини 1 статті 16 ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”, відповідно до яких третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

Зазначеною нормою обумовлено принцип автономності арбітражного застереження, який полягає, зокрема, в тому, що арбітражне застереження не втрачає силу і після закінчення строку дії договору, який містить таке застереження”.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Анною Михальовою, AVELLUM

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association.Read more

brochure

event

Events