Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 920/542/16

Other


Enforcement of arbitration agreements


Постанова

Суд підтвердив принцип відокремленості (“severability”) арбітражного застереження, та продовження його дії після припинення основного договору (“surviving clause”)

Cуд послався на приписи частини 1 статті 16 ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”, відповідно до яких третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

Зазначеною нормою обумовлено принцип автономності арбітражного застереження, який полягає, зокрема, в тому, що арбітражне застереження не втрачає силу і після закінчення строку дії договору, який містить таке застереження”.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Анною Михальовою, AVELLUM

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association. Read more

brochure

event

Events

There are no Events in next 30 days
There are no Events in next 30 days