Постанова Верховного Суду від 6 лютого 2019 року у справі № 761/5425/16-ц

International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry


Challenge of international arbitral award


Постанова

Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви про скасування рішення арбітражного суду, яка обґрунтовувалась невідповідністю складу арбітражного суду арбітражній угоді, зважаючи на те, що під час арбітражного провадження заявник не посилався на дефекти складу арбітражного суду, а поведінка заявника не відповідає принципу добросовісності.

 

Заявник, ПАТ «Компанія «Райз», просив суд скасувати рішення міжнародного арбітражу від 12 листопада 2015 року з тієї підстави, що склад арбітражного суду, що розглянув спір між сторонами, не відповідав угоді сторін. Так, укладена між сторонами арбітражна угода передбачала розгляд спору двома арбітрами, тоді як спір був розглянутий одним арбітром.

При цьому, в ході арбітражного розгляду мали місце наступні обставини.

Генеральним секретарем Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України було запропоновано позивачу та відповідачу повідомити ім'я та прізвище призначеного стороною арбітра із запропонованого списку.

В червні 2015 компанія Nuseed Serbia d.o.o. (позивач) запропонувала призначити арбітром Винокурову Л.Ф.

В липні 2015 року ПАТ «Компанія «Райз» (відповідач) запропонувало призначити арбітром також Винокурову Л.Ф.

Після вказаних повідомлень, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України визначив, що справа буде розглядатись одноособовим арбітром, якого призначили і позивач, і відповідач.

В подальшому, ніхто із сторін не заперечував проти розгляду справи одноособовим арбітром.

В листопаді 2015 року арбітражним судом у складі одного арбітра було винесено арбітражне рішення, згідно якого з відповідача стягнуто сумарно 2 384 498,79 євро.

При першому колі розгляду заяви про скасування арбітражного рішення суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанцій, відмовив у задоволенні заяви ПАТ «Компанія «Райз». Проте, у травні 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) скасував відповідні судові рішення, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відправляючи справу на новий розгляд, ВССУ дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій не спростували доводи заявника, що «…своїм повідомленням про особу арбітра вони [позивач та відповідач, - прим. автора] не змінили умови договору, яким було передбачено два арбітри, а лише запропонували арбітра зі своєї сторони, а арбітражній установі та її керівним особам не надано права змінювати за власним бажанням  кількісний склад суду всупереч арбітражній угоді

При новому розгляді справи, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, вже задовольнив заяву ПАТ «Компанія «Райз» та скасував спірне арбітражне рішення.

Проте, Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, а тому скасував оскаржувані рішення та відмовив у задоволенні заяви ПАТ «Компанія «Райз» про скасування арбітражного рішення.

Приймаючи таку постанову, суд врахував положення ст. 36 Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, ст. 4 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та ст. V Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж, які передбачають відмову сторони від права на заперечення проти недотримання вимог арбітражної угоди у разі, якщо сторона знала про них, проте продовжувала брати участь в арбітражному провадженні, не заявивши відразу заперечень проти них.

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій не надали оцінки, зокрема, процесуальній поведінці відповідача в ході арбітражного провадження, відсутності з боку ПАТ «Компанія «Райз» заперечень з приводу складу арбітражного суду, повноважень одноособового арбітра. Також, суди не оцінили поведінку відповідача на відповідність принципу добросовісності: відсутність заперечень ПАТ «Компанія «Райз» свідчить, що відповідач погодився на компетенцію саме одноособового складу МКАС при ТПП України для розгляду спору, який виник між сторонами.

В підсумку, суд вказав, що «процесуальна поведінка ПАТ «Компанія «Райз», яке реалізувало своє право на призначення арбітра, висловлювало заперечення по суті спору під час арбітражного провадження, однак не посилалось на дефекти складу арбітражного суду, а отримавши за результатами арбітражного розгляду невигідне для себе рішення, використало притримані підстави для оскарження у державному суді рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, містить ознаки зловживання правом та не відповідає принципу добросовісності.».

Підготовлено Ладою Валерією, LCF Law Group

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association. Read more

brochure

event

Events

There are no Events in next 30 days
There are no Events in next 30 days