Постанова Верховного Cуду від 4 квітня 2019 року у справі № 824/207/2018

International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry


Challenge of international arbitral award


Постанова

Суд підтвердив, що спори із підприємствами, яким державою делеговано виконання владних повноважень, можуть передаватися на вирішення арбітражу (є “арбітрабельними”), якщо вони стосуються виключно господарських відносин між такими підприємствами та їх контрагентами

Заявник, PLASKE SA, просив суд скасувати арбітражне рішення з тієї підстави, що спір переданий до арбітражу стосувався виконання ПАТ “Українська залізниця” владних повноважень, а отже не міг передаватися на вирішення арбітражу.

Розглядаючи обставини справи, суд встановив, що оскільки “предметом, укладеного між сторонами договору, є надання послуг господарського характеру, а саме, організація перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України у міжнародному залізничному вантажному міжнародному сполученні, термін дії якого в частині взаєморозрахунків закінчується до повного їх завершення, відсутні підстави вважати, що АТ Українська залізниця є виконавцем публічно-владних управлінських функцій на виконання делегованих державою повноважень”. Дійшовши такого висновку, суд вирішив, що підстави для скасування арбітражного рішення відсутні.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Максимом Кузьменко, AVELLUM

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association. Read more

brochure

event

Events

There are no Events in next 30 days