Постанова Верховного Суду від 4 жовтня 2018 року у справі № 796/32/2018

International Arbitration Court at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry


Recognition and enforcement of international arbitral award


Постанова

Верховний Суд визнав юрисдикцію складу арбітражного суду на розгляд зустрічної позовної заяви у випадку альтернативного” арбітражного застереження

Сторони у договорі узгодили наступне арбітражне застереження:

Всі спори і суперечності за Договором або у зв’язку з його виконанням будуть вирішувати шляхом переговорів. У випадку недосягнення взаємної згоди у спорах і суперечностях, які виникли, спори підлягають розгляду в суді за місцем знаходження відповідача. При зверненні до суду [ПАТ “Укртранснафта”] таким судом буде Міжнародний арбітражний суд при Білоруській торгово-промисловій палаті. У такому випадку судочинство здійснюється відповідно до матеріального і процесуального права Республіки Білорусь. Місце проведення засідань - м. Мінськ, мова розгляду - російська. При зверненні до суду [ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”] таким судом буде Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. У такому випадку судочинство здійснюється відповідно до матеріального права України та регламенту даного суду. Місце проведення засідань - м. Київ, мова розгляду - російська”.

В подальшому ПАТ “Укртранснафта” звернулося до МАС при Білоруській ТПП з позовом до ЗАТ “Білоруська нафтова компанія” про стягнення заборгованості. В свою чергу, ЗАТ “Білоруська нафтова компанія” звернулося до МАС при Білоруській ТПП із зустрічним позовом до ПАТ “Укртранснафта”.

Представники ПАТ “Укртранснафта” заперечили проти спільного розгляду позовів з підстав відсутності у МАС при Білоруській ТПП компетенції на розгляд зустрічного позову. Проте ухвалою про компетенцію МАС при Білоруській ТПП визнав наявність у МАС при Білоруській ТПП компетенції на спільний розгляд позову та зустрічного позову.

Надалі склад арбітражного суду виніс рішення, задля визнання та виконання якого ЗАТ “Білоруська нафтова компанія” звернулося до українських судів.

Попри аргументи ПАТ “Укртранснафта” щодо відсутності у складу арбітражного суду компетенції на розгляд зустрічного позову, Верховний Суд підтримав висновки судів нижчих інстанцій щодо визнання та надання дозволу на виконання арбітражного рішення. Верховний Суд зазначив, що зустрічний позов є одним із різновидів способу захисту проти пред’явленого первісного позову, і за загальним процесуальним правилом підлягає розгляду спільно з ним в одному суді.

Аналізуючи зміст арбітражної угоди, Верховний Суд дійшов висновку про те, що сторонами погоджено, що у випадку, якщо одна із них (в даному конкретному випадку ПАТ “Укртранснафта”) ініціює звернення з позовом до компетентного суду за місцем знаходження відповідача (ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”), то арбітраж має проводитись відповідно до Регламенту МАС при Білоруській ТПП. Верховний Суд далі звернувся до Регламенту, відзначивши, що відповідно до частин першої та другої статті 25 Регламенту МАС при Білоруській ТПП, відповідач у справі має право пред’явити позивачу зустрічний позов. Спільний розгляд обох позовів є обов’язковим, якщо зустрічний позов спрямовано на зарахування чи, якщо задоволення зустрічного позову виключає повністю або частково задоволення первісного позову.

Враховуючи це, Верховний Суд дійшов висновку, що ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”, як відповідач за первісним позовом, мало право на пред’явлення зустрічного позову, оскільки його задоволення виключало повністю чи частково задоволення первісного позову, чи було спрямовано на зарахування вимог, і такий позов підлягав розгляду у МАС при Білоруській ТПП.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Олексієм Ізотовим, AVELLUM

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association. Read more

brochure

event

Events

There are no Events in next 30 days
There are no Events in next 30 days