Постанова Верховного Суду від 26 вересня 2018 року у справі № 755/6749/15-ц

German Arbitration Institute (DIS)


Recognition and enforcement of international arbitral award


Ухвала

Суд дійшов висновку, що примусове виконання арбітражного рішення не буде суперечити публічному порядку через те, що стягувачем за рішенням є компанія з Російської Федерації

Суд надав наступне визначення публічного порядку: “Під публічним порядком слід розуміти правопорядок держави, визначені принципи і засади, які становлять основу існуючого у ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканості й основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо). Міжнародний публічний порядок будь-якої країни включає фундаментальні принципи і засади правосуддя, моралі, які держава бажає захистити навіть тоді, коли це не має прямого стосунку до самої держави; правила, які забезпечують фундаментальні політичні, соціальні та економічні інтереси держави (правила про публічний порядок); обов’язок держави з дотримання своїх зобов’язань перед іншими державами та міжнародними організаціями. Це ті незмінні принципи, які виражають стабільність міжнародної системи: у тому числі суверенітет держави, невтручання у внутрішні справи держав, не порушення територіальної цілісності тощо”.

Суд також зазначив, що правова концепція публічного порядку існує для того, щоб захистити державу від іноземних арбітражних рішень, які порушують діючі в державі фундаментальні принципи справедливості і правосуддя. Ці положення покликані встановити правовий бар’єр на шляху рішень, ухвалених всупереч кардинальним процесуальним і матеріально-правовим принципам, на яких тримається публічний і державний порядок. Вони також призначені не допустити можливість визнання та надання дозволу на виконання рішень, пов’язаних з корупцією чи неприпустимим невіглаством арбітрів.

Враховуючи вищенаведене, суд зазначив, що концепція публічного порядку може застосовуватися судом лише у тих випадках, коли виконання іноземного арбітражного рішення несумісне із основами правопорядку держави.

Підготовлено Олексієм Масловим, AVELLUM та Олексієм Ізотовим, AVELLUM

Members of the Association can be an individual with a law degree, is a specialist in international commercial arbitration or have a professional interest in international commercial arbitration and share the goals and objectives of the Association. Read more

brochure

event

Events

There are no Events in next 30 days
There are no Events in next 30 days